Bestyrelsen

Hvert forår, på Generalforsamlingen, vælges medlemmer til bestyrelsen. Hvert medlem vælges for 2 år. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året.

Bestyrelsesarbejdet består hovedsagligt af udvikling og planlægning af aktiviteter og tilbud til medlemmer. Arbejdet tilrettelægges strategisk og målrettet ud fra Foreningens formål og behov for udvikling. Foreningen AKTiV har rødder i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøarbejde og derfor har Herning Kommunes arbejdsmiljøudvalg udpeget en repræsentant til AKTIVs bestyrelse. 

Bestyrelsen

 • Formand: Per Tordrup, Fysioterapeut ved TAK 
 • Næstformand: Annette Møller, Tillids og arbejdsmiljø repræsentant for dagplejerne i Herning Kommune
 • Bent Ove Andersen, Kontorassistent Fuglsangsø Centeret
 • Hanne Christensen, Pensionist og tidligere ansat som dagplejer
 • Tove Brandt Overgaard, Teknik og Miljø Hering Kommune
 • Arbejdsmiljøudvalgets repræsentant Tina Østergaard, IT medarbejder ved Herning Kommune

 

Administration/Sekretær 

Charlotte Kops Hansen, medarbejderservice og sekretær personalegoder og Foreningen AKTIV

Suppleanter

 • Bestyrelses suppleant: Lone Toftegaard Lei, gruppeleder Fuglsangsøcentret 
 • Senior suppleant: Ida Machmüller, tidligere ansat ved center for udvikling og økonomi
 • Revisor suppleant: Bente Schleicher, Sundhed og Ældre, Uddannelseskonsulent

 

Revisor

 • Joan Merethe Mikkelsen, ansat ved Center for Udvikling og Økonomi som budget og regnskabsmedarbejder

 

Kasserer

 • Erik Brixen, ansat ved SKAT

 

 

Du skal være medlem af Foreningen AKTIV og logget ind for at oprette et indlæg
Du skal være medlem af Foreningen AKTIV og logget ind for at tilmelde dig hold og arrangementer