Mindfulness

03.07.2013 12:19
Indlæg af: Foreningen AKTIV - Karsten Skipper

Siden foråret har foreningen AKTIVs medlemmer kunnet få støtte til mindfulnesstræning. Men hvad er egentlig mindfulness, og hvad får man ud af at træne det?


TRIVSEL STARTER I SINDET

Når vi ikke trives oplever vi, at noget som vi ikke helt kan kontrollere er skyld i vores vanskeligheder; vi eller vores nærmeste er måske ramt af sygdom, vi har for meget arbejde eller vores job er i fare for at blive sparet væk.

Der er for mange regninger og for lidt på kontoen, familien, kollegaerne, chefen og medtrafikanterne er hensynsløse eller vejret er dårligt.

Men uanset hvor mangfoldige og forskelligartede vores vanskeligheder er, er der en ting de har til fælles: De passerer alle sammen gennem vores bevidsthed og vi reagerer på dem på en eller anden måde. Og det er her mindfulness sætter ind.

Mindfulness handler om at være nærværende i dette nu og tage det ind som det er, uden at give sig til at dømme det som rigtigt eller forkert, og uden at sortere og redigere i det man faktisk oplever fra øjeblik til øjeblik.

Træningen er en form for meditation der foregår helt enkelt, som regel siddende og ofte med fokus på kroppen eller åndedrættet. På den måde er træningen meget lidt AKTIV, men ved at kultivere en blanding af fuldstændig åben vågenhed med afspænding og dyb ro, har den potentielt en særdeles gavnlig indvirkning på den grundlæggende trivsel, som det er foreningen AKTIV's formål at under-støtte.

Mindfulness kaldes også for bevidst nærvær og det engelske låneord har flere grundbetydninger, der bl.a. har at gøre med at tage vare på, eller være opmærksom på, et eller andet.

Gennem mindfulness bliver man gradvist ven med sit sind og lærer dets ellers ubevidste mønstre og vaner at kende. Disse mønstre og vaner er bl.a. indlejret i krop og åndedræt. Derfor er kropsbevidst-hed et vigtigt aspekt, og en form for sidegevinst, af mindfulness.

Det er derfor også vældig fint at kombinere mere aktiv kropstræning med mindfulness, fordi krops-træningen kan understøtte kropsbevidstheden og mindfulnesstræningen er med til at sikre at ens kropstræning faktisk "tager vare på" kroppen.

Der sker en bevidsthed, så man lytter til kroppens grænser og signaler, og gradvist bliver bedre og bedre til det, frem for det modsatte - som desværre ofte er tilfældet.


AT BLIVE VEN MED SIT SIND

Selv om mindfulnesstræningen tager udgangspunkt i kroppen og åndedrættet, handler den som nævnt om at blive ven med sindet.

Sindets skiftende luner har det med at løbe af med os: Når vi er tungsindige ser det hele lidt mere gråt ud, og det kan være svært at se mulighederne og de små glæder.
Når vi er grebet af retfærdig harme ser vi måske fejl i alt hvad de andre foretager sig, og når vi er slugt af mindreværd eller skyldfølelse er vi tilbøjelige til at forstørre alle vores egne fejl og mangler, og bebrejde os selv for alt hvad der vækker omgivelsernes misbilligelse.

Gennem træningen opbygger vi lige så stille en større evne til at opfange vores egne automatiske reaktionsmønstre og fordomme og se dem klart. Sindet er en delikat størrelse, så det kan kun lade sig gøre at se disse mekanismer klart hvis vi samtidig med klarheden, kultiverer en attitude af åbenhed og venlighed.

Den kendte filosof og matematiker Blaise Pascal sagde tilbage i 1600-tallet at "Alle menneskets ulykker stammer fra dets manglende evne til at sidde stille i et rum, alene.", men den enorme kraft ved stille nærvær er kun langsomt ved at gå op for os. Det er når vi holder op med at analysere, forbedre og have diverse projekter med nuet, at vi ser klarest og dybest. Det er befriende at opdage at vi somme tider udretter mere ved ingen ting at gøre, men så til gengæld virkelig være der.

Når vi bliver ven med vores eget sind bliver vi samtidig i stand til at se andre klarere, hvilket faktisk er en befrielse både for dem og for os.


TRIVSEL ER MERE END FRAVÆR AF PROBLEMER

Mindfulness er egentlig noget man har kendt og trænet i mindst 2500 år, men i de senere år er der kommet en masse videnskabeligt belæg for den gavnlige virkning af at træne mindfulness.

Mindfulness er effektivt mod stress, depression og kronisk smerte, det forbedrer vores immunforsvar, og modvirker det naturlige fald i hjernens tæthed og i koncentrationsevnen, som følger med ældning - for blot at nævne nogle af de dokumenterede virkninger.

For os som har haft mindfulnesstræning som en del af vores dagligdag længe før det blev trendy og før bølgen af ny forskning på området, er disse resultater velkomne og interessante, men på en måde er de måske ikke så overraskende. Den nye viden har fået mange menneskers øjne op for at mindfulness findes og måske kan gøre noget godt for dem.

Det der får folk til at begynde at bruge og træne det i dagligdagen er dog næppe eksperternes løfter om at det virker, men derimod den daglige oplevelse af at være lidt mere til stede i deres liv. Det føles bare godt at vælge at starte der hvor man faktisk er lige nu, leve mere helhjertet, og sætte tid af til at lære at gøre det.

At sidde stille og træne mindfulness foregår sjældent i den ophøjede lyksalighed og ro som mange mennesker forestiller sig at meditation er, men i længden er selve smagen og kvaliteten af at mærke at man lever nok en dybere motivation end håbet om at undgå diverse problemer i fremtiden.

De langsigtede virkninger er dog også værd at tage med; Og når jeg tænker på det store pres mennesker er under med det hurtige informationsflow, den enorme travlhed og den store forekomst af stress og depression, må jeg spørge mig selv om ikke mindfulness i virkeligheden er den bedste pensionsordning du kan få.

Prøv det selv og se om du ikke er enig :-)

Venlig hilsen
Karsten Skipper
Du skal være medlem af Foreningen AKTIV og logget ind for at oprette et indlæg
Du skal være medlem af Foreningen AKTIV og logget ind for at tilmelde dig hold og arrangementer